Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten aangeboden door Psychologiepraktijk Taki N.V. Door gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met deze voorwaarden.

1. Diensten en Verantwoordelijkheden
1.1. Wij zullen behandeltrajecten en (mindfulness)trainingen aanbieden, zoals overeengekomen tijdens consulten of sessies.
1.2. Je bent verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige informatie met betrekking tot jouw medische en psychologische geschiedenis, om een passende behandeling te kunnen bieden.

2. Afspraken en Betalingen
2.1. Afspraken dienen vooraf te worden gemaakt volgens de overeengekomen methoden.
2.2. Betalingen dienen te worden gedaan volgens de overeengekomen tarieven en methoden.
2.3. Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd mits dat minimaal 24 uur van tevoren is. Indien de afspraak niet tijdig wordt geannuleerd of gewijzigd worden er kosten in rekening gebracht á 50% van de consultprijs.

3. Vertrouwelijkheid en Privacy
3.1. Wij zullen jouw persoonlijke informatie en sessie-inhoud vertrouwelijk behandelen volgens ons privacybeleid.
3.2. Je gaat ermee akkoord dat gegevens die worden overgedragen via elektronische communicatie niet 100% veilig kunnen zijn, maar wij zullen redelijke maatregelen nemen om jouw privacy te beschermen.

4. Rechten en Plichten

4.1. Je hebt het recht om te allen tijde jouw behandelingsplan en doelstellingen te bespreken en eventuele vragen te stellen.
4.2. Wij hebben het recht om de dienstverlening te beëindigen indien dit nodig is voor jouw welzijn of om wettelijke verplichtingen na te leven.

5. Wijzigingen en Annulering
5.1. Wij behouden ons het recht voor om afspraken of sessies te wijzigen of te annuleren met kennisgeving, en zullen redelijke inspanningen leveren om een alternatieve afspraak te regelen.

6. Klachten en Geschillen
6.1. Als je een klacht hebt, neem dan contact met ons op om het probleem op te lossen.

Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, en de meest recente versie zal van toepassing zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 19 oktober 2023.

Meld je aan voor 2x per maand info over zelfzorg

Meld je aan voor 2x per maand info over zelfzorg

Podcasts, blogartikelen en challenges op het gebied van zelfzorg

Je hebt je met succes ingeschreven!